Merkataritza-aholkularitza


Zure enpresa eratzeko modurik

egokienaren inguruko aholkularitza.

DOHAINIK DEITUKO DIZUGU
kompromisu barik

Zure enpresa sortzeko modurik egokienaren inguruko aholkularitza pertsonalizatua jasoko duzu:

  • Negozioaren izen sozialaren eskaeraren kudeaketa.
  • Askotariko izapideak, hala nola, estatutuak, enpresa eratzeko eskritura eta beharrezkoak diren ahalordeak.
  • Egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergaren likidazioa.
  • Merkataritza Erregistroan izena ematea eta Gizarte Segurantzako alta.
  • IFKren izapidetzea.
  • Zentsuan alta hartzea, ekonomia-jardueren gaineko zerga.
  • Lizentziaren bat behar izatekotan, dagokion administrazioarekin harremanetan jarriko gara hori eskuratzeko.