Kontabilitateko aholkularitza


Dokumentazio pertsonalizatua biltzea eta entregatzea

kontabilitateko prozesuak zure enpresari egokitzeko xedearekin.

DOHAINIK DEITUKO DIZUGU
kompromisu barik

Dokumentazio pertsonalizatua biltzea eta entregatzea kontabilitateko prozesuak zure enpresari egokitzeko xedearekin.

Enpresa edo autonomoarekin lankidetzan aritzen gara Kontabilitate Plan Orokorra ezartzeko, beti kontuan hartuz enpresa edo autonomoaren beharrak eta egoera, balorazio-irizpideak, eragiketa jakinen kontabilizazioa, eragiketak ixtea eta negozioari eragiten dioten obligazioekin, epeekin eta izapideekin lotutako aholkularitza.

Kasu bakoitzean kontabilitate-prozesuak optimizatzea, dokumentazio pertsonalizatua bildu eta entregatzea barne.

  • Kontabilitatea prestatzea.
  • Bezeroari aldizkako informazioa ematea negozioaren bilakaera aztertu ahal izateko.
  • Urteko kontuak prestatzea: balantzea, galdu-irabaziak.
  • Kontabilitate Liburu Ofizialak Merkataritza Erregistroan legeztatzea.
  • Urteko Kontuak Merkataritza Erregistroan aurkeztea.